بررسی منابع کتاب تشیع نوشته هاینس هالم
36 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش تشیع و خاورشناسان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار منابعی که توسط آقای هاینس هالم در تدوین کتاب تشیع استفاده شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.