کعبه و بررسی تاریخ بنای آن در قرآن
38 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد 1386 - شماره 114 »(20 صفحه - از 55 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخی آیات قرآن (127 بقره، 96 آل عمران، 37 ابراهیم، 26 حج) هر کدام به گونه ای اشاره به تاریخ کعبه دارند. روایات بسیار زیادی نیز سخن از تاریخ بنای کعبه به میان آورده اند. برخی از مفسّران با استفاده از این آیات و روایات، حضرت ابراهیم(علیه السلام) را بنیانگذار کعبه می دانند. اما بسیاری از مفسّران معتقدند که کعبه پیش از حضرت ابراهیم(علیه السلام) نیز وجود داشته است و آیات قرآن کریم اشاره به بازسازی و مرمّت کعبه به دست حضرت ابراهیم(علیه السلام) دارند. این مقاله، به بررسی و داوری میان این دو قول نشسته، و با بررسی آراء مفسّران با محوریت آیات قرآن و استمداد از روایات تلاش می کند تا قول دوم، یعنی وجود کعبه در زمان های پیش از حضرت ابراهیم(علیه السلام) را اثبات نماید. کلیدواژه ها: کعبه، آدم(علیه السلام)، ابراهیم(علیه السلام)، آیات، تفاسیر، روایات.