نقد یک مقاله و پاسخ نقد (تعداد جمعیت حاضر در غدیر)
41 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » تابستان 1387 - شماره 18 »(42 صفحه - از 5 تا 46)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مقاله جمعیت غدیر که جمعیت پنج هزار نفر را به عنوان جمعیت حاضر در واقعه غدیر نتیجه گرفته، از سوی دو نفر از دوستان فاضل مورد نقد قرار گرفته که در این شماره منتشر شده است. در ادامه این دو نقد، نویسنده مقاله به صورت بسیار اجمالی پاسخ هایی را به شبهات منتقدین ارائه کرده است