شیعه پژوهی در کشور چین什叶派学在中国
39 بازدید
محل نشر: نشریه علمی تخصصی سخن تاریخ شماره 13 تابستان 90
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جمع آوری و مروری بر تحقیقات محققان چینی شامل مقالات، پایان نامه و کتاب هایی که در سی سال اخیر در کشور چین با موضوع شیعه و تشیع انجام شده است.