مسجد بانوان در چین 中国清真女寺
38 بازدید
محل نشر: همایش زن در جهان اسلام در سده های نوزده و بیست میلادی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جامعه مسلمانان چین دارای یک ویژگی منحصر به فرد است و آن هم مسجد بانوان است. مسجدی که مختص بانوان ساخته می شود و دارای تاریخی بیش از دو قرن است.