مسلمانان چین و خط چهارم中国穆斯林与第四语文
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه پیام بهارستان شماره 15 - بهار 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در فرهنگ مسلمانان چین علاوه بر متون فارسی عربی و چینی متونی را می توان یافت که به این سه زبان نیست و بلکه ترکیبی از آنها ست. در این مقاله به خط چهارم پرداخته میشود که چگونه مسلمانانی که در به سه خط زیر اشنایی کامل نداشتند خط چهارمی برای ثبت یادداشت های خود استفاده می کردند